Belastingherziening 2001: wat verandert voor de werknemer (2001.04.3033)


Per 1 januari 2001 zijn er in de loonsfeer een aantal dingen ingrijpend veranderd. In ruil voor lagere tarieven in de inkomstenbelasting is onder meer voor werknemers de mogelijkheid verdwenen om de (werkelijke dan wel forfaitaire) arbeidskosten af te trekken, met uitzondering van kosten die verband houden met reizen per openbaar vervoer of fiets.

Wat wel is blijven bestaan, is de mogelijkheid voor werkgevers om bepaalde kosten belastingvrij te vergoeden. De verwachting is dat hiervan veel gebruik wordt gemaakt. Vergoedingen en verstrekkingen in natura kunnen onbelast worden…

Verder lezen