Belastinglatentie en langlopende schulden vormen tegenprestatie ex art. 7c UR (2012.28.3002)


Van Beelen bespreekt de uitspraak van Hof Leeuwarden betreffende de vraag of de BOF alleen berekend mag worden over de activa (Notafax 2012, nr. 47). 
In het berechte geval hadden de ouders hun maatschapsaandeel voor de inkomstenbelasting geruisloos overgedragen aan hun dochter X met toepassing van art. 3.63 Wet IB 2001. Bij de overdracht was bepaald dat X alle langlopende schulden van de onderneming van de ouders zou overnemen. Voorts zou X de latente inkomstenbelasting over het bedrijfsvermogen voor haar rekening nemen. Het restant van…

Verder lezen
Terug naar overzicht