Belastingplan


Verwijzing

(FBN 1995, 111)

Het Belastingplan 1996 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat onder meer de tante-Agaathregeling op grond waarvan rente ter zake van een lening aan een startende ondernemer is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot ƒ 5.000 (ƒ 10.000 voor gehuwden).

Bij amendement is vervallen de verruiming van de verhuiskostenregeling bestaande uit de aftrek van een deel van de overdrachtsbelasting die is verschuldigd bij de verkrijging van de nieuwe woning. Het wetsvoorstel wordt besproken in FBN 1995, nr…

Verder lezen