Belastingplan 21e eeuw: waar moeten wij wonen? (1999.35.3341)


De auteurs gaan in op de vermogensrendementheffing zoals is voorgesteld in het Belastingplan voor de 21e eeuw. Vervolgens maken ze een vergelijking met de heffing over inkomsten uit vermogen in België. De conclusie is dat België nog steeds voordeliger is, hoewel de verschillen bij invoering van het nieuwe belastingstelsel aanmerkelijk kleiner worden.

M.F.P. de ClercqG. Hoffmann

NederBelgischMagazine nr 6, augustus 1999, blz. 22

Verder lezen