Belastingplan ondermijnt doelstelling duurzame energie en creëert ongelijk speelveld


Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil vanaf 1 januari 13 euro per ton belasting heffen op restafval van huishoudens en bedrijven dat wordt verwerkt in een afvalenergiecentrale (AEC). De voorgestelde methode van belastingheffing leidt ertoe dat ook de verwerking van zuiveringsslib en de door de overheid gesubsidieerde productie van duurzame energie uit biomassa worden belast. De branche is geschokt. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Bron: www.verenigingsafvalbedrijven.nl/persbericht d.d. 31 oktober 2014

 

Verder lezen
Terug naar overzicht