Naar de inhoud

Belastingverdrag met Hongkong ondertekend

Samenvatting

Nederland en Hongkong hebben op 22 maart 2010 een bilateraal belastingverdrag getekend. Dit verdrag ziet op de belastingheffing over inkomen en vermogenswinsten. Het verdrag voorziet onder meer in een vrijstelling van bronbelasting voor deelnemingsdividenden en in de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied conform de OESO-standaarden. Het verdrag moet in beide landen nog door het parlement worden goedgekeurd.

Nieuwe regelgeving

Nederland en Hongkong hebben op 22 maart 2010 een belastingverdrag getekend. Volgens het nieuwsbericht voorkomt dit verdrag dubbele belasting op inkomen en vermogenswinsten en geeft het zekerheid over de fiscale behandeling van inkomsten zoals ondernemingswinsten, dividenden, arbeidsinkomen en pensioenen. Daarnaast is het verdrag bedoeld om belastingontwijking te voorkomen en voorziet het in de uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied conform de OESO-standaarden. Het verdrag moet in beide landen nog door de parlementen worden goedgekeurd.

In een Engelstalige `press release' die bij het nieuwsbericht is gevoegd, wordt verder aangegeven dat het verdrag voorziet in een vrijstelling van bronbelasting voor deelnemingsdividenden alsmede voor dividenden ontvangen door banken, verzekeraars, pensioenfondsen, hoofdkantoren en bepaalde andere kwalificerende entiteiten. Voor overige dividenden geldt een bronheffing van 10%. Voor rente geldt een uitsluitende woonstaatheffing; voor royalty’s een bronheffing van 3%. Verder voorziet het verdrag in een arbitrageprocedure.

Commentaar

De volledige tekst van het nieuwsbericht, de Engelse tekst van het verdrag en de tekst van een daarbij behorende briefwisseling, hebben we als brondocument opgenomen.

Tussen Nederland en Hongkong bestaat momenteel geen algemeen belastingverdrag. Gezien de autonome status van Hongkong op fiscaal gebied is het belastingverdrag met China in de relatie tot Hongkong namelijk niet van toepassing. Wel geldt een (fiscaal) …