Beleggingsclub als vereniging (2000.47.2414)


In de rechtsvragenrubriek van het WPNR beantwoordt Van Schilfgaarde de vraag of het mogelijk is een beleggingsclub in de vorm van een vereniging te gieten. Ingevolge artikel 2:26 lid 3 BW mag een vereniging geen winst onder haar leden verdelen. Uitkeringen aan leden die in strijd met dit verbod zijn gedaan, kunnen als onverschuldigd worden teruggevorderd. Bovendien dreigt dan ontbinding van de vereniging. Van Schilfgaarde meent dat een contractuele regeling de voorkeur verdient. Hij wijst erop dat ook een op contract gebaseerd ‘fonds voor gemene rekening…

Verder lezen