Beleid rond juridische fusies en overdrachtsbelasting (2004.12.3053)


De wijze waarop de overdrachtsbelastingaspecten ter zake van juridische fusies in de loop der tijd zijn geregeld, is niet consistent. Met name is niet duidelijk waarom in het besluit van 19 december 2002 een onderscheid wordt gemaakt tussen juridische fusies binnen en juridische fusies buiten concern. Dit onderscheid brengt volgens de auteur onnodige rechtsonzekerheid mee en is het voorkomen van heffing van overdrachtsbelasting in bepaalde gevallen een omslachtige en langdurige procedure omdat een beroep op art. 63 AWR (de hardheidsclausule) moet worden gedaan.

De auteur acht het daarom…

Verder lezen