Beleid van Verzekeringskamer inzake ontheffingsverzoeken


Verwijzing

(JBN 1994, 94)

Enkele notarissen hebben ons bericht over de weigering van de Verzekeringskamer ontheffing te verlenen van bepaalde voorschriften in de Pensioen- en spaarfondsenwet. Het gaat om het volgende.

Sinds 8 juli 1994 is de Verzekeringskamer belast met de beslissing op een verzoek tot ontheffing van de verzekeringsplicht die de PSW stelt. De staatssecretaris van SZW heeft op 15 juli 1994 bij beschikking nadere voorwaarden gesteld voor pensioentoezeggingen aan grootaandeelhouders. Volgens dit besluit is het onder meer toegestaan dat de opbouw geschiedt in een separate…

Verder lezen