Beleidsbesluit gepubliceerd in verband met verruiming schenkingsvrijstelling


Zoals vermeld in Notafax 2013, nr 244 is in het Belastingplan 2014 onder meer voorgesteld om van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te verruimen tot € 100.000 en zowel de beperking in de kring van schenker en verkrijger als de leeftijd van de verkrijger los te laten. Omdat dit voorstel nog door het parlement moet worden aangenomen, heeft de staatssecretaris van Financiën thans een goedkeuring gepubliceerd. Op grond daarvan worden de vrijgestelde bedragen in artikel 33 onderdelen 5, 6…

Verder lezen
Terug naar overzicht