Beleidswijziging Kadaster met betrekking tot inschrijving verklaring van erfrecht


Sinds 1 januari 2015 is de inschrijving van een verklaring van erfrecht in de openbare registers gratis. Een gevolg hiervan is een toename van het aantal oude (onderhandse) verklaringen van erfrecht die ter inschrijving worden aangeboden. Om onduidelijkheden in de toekomst te vermijden hebben de Bewaarders van het Kadaster en de openbare registers sinds 1 juli 2015 het beleid gewijzigd met betrekking tot de verklaring van erfrecht.

Krachtens artikel 27 Kadasterwet kunnen erfopvolgingen met betrekking tot registergoederen worden ingeschreven in de openbare registers door middel van een verklaring van erfrecht…

Verder lezen