Bepaling ab-winst: waarde in economisch verkeer van bankschuld


A heeft een belang van 50% aan certificaten in BV B. Daarnaast heeft A in privé een schuld aan de bank van ƒ 1.110.000. Deze schuld is een aantal jaren geleden door de bank rentevrij gemaakt en buiten invordering gesteld.

A verkoopt haar certificaten aan BV C voor een bedrag van ƒ 1.300.000 in contanten. Voorts komt A met de koper overeen dat deze de schuld van A aan de bank overneemt en dat de met betrekking tot deze schuldovername eventueel verschuldigde…

Verder lezen