Bepalingen in testament waren in strijd met dwingend recht dan wel met goede zeden


In Notamail 2017, nr 224 NFX 2017/224 Notaris was niet aansprakelijk voor dubieuze bepalingen in het testamentmaakten wij melding van een uitspraak waarin werd geoordeeld dat een notaris niet aansprakelijk was voor de dubieuze bepalingen die in het testament waren opgenomen. Ten aanzien van deze testamentaire bepalingen had een kantonrechter in 2014 en 2016 geoordeeld dat deze in strijd waren met dwingend recht dan wel in strijd met de goede zeden, maar uit de uitspraak bleek niet precies om wat voor bepalingen het ging. Thans zijn de

Verder lezen