Beperking van de heffingskorting tot verschuldigde belasting van de partner is niet in strijd met het EVRM


Samenvatting

Belanghebbende heeft in 2003 geen inkomen gehad en heeft op verzoek de gehele algemene heffingskorting uitbetaald gekregen, terwijl haar echtgenoot in dat jaar € 551 aan gecombineerde inkomensheffing verschuldigd was. De inspecteur heeft een aanslag opgelegd met betrekking tot de teveel ontvangen algemene heffingskorting.

Met Rechtbank Haarlem heeft Hof Amsterdam (NTFR 2009/1360) geoordeeld dat aan belanghebbende zelf geen gecombineerde heffingskorting kan worden verleend nu zij geen inkomen heeft en daardoor geen belasting verschuldigd is. De verhoging van de gecombineerde heffingskorting is maximaal het bedrag dat haar partner aan inkomensheffing verschuldigd is. De inspecteur heeft niet gehandeld in strijd met het EVRM, aldus het hof.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht