Beperking vordering in hoger beroep: appelgrens staat hoger beroep in de weg


International Card Services (ICS) vorderde betaling van appellant, in verband met een debetstand op zijn creditcard. Volgens appellant mag het feit dat ICS haar vordering van in totaal bijna € 9.000,- heeft beperkt tot € 500,-, er niet toe leiden dat hem de mogelijkheid wordt ontnomen om de gegrondheid van die vordering in twee feitelijke instanties door de rechter te laten beoordelen. ICS heeft op dit punt aangegeven dat zij met appellant van mening is dat het hoger beroep ontvankelijk is, zij het op andere…

Verder lezen
Terug naar overzicht