Berekening hoogte transitievergoeding: loon bij aanvang van arbeidsongeschiktheid en niet loon in het kader van de re-integratie

Mede op grond van de nota van toelichting bij het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding is de kantonrechter van oordeel dat bij de berekening van de transitievergoeding moet worden uitgegaan van de oorspronkelijke overeengekomen arbeidsduur en het daarbij behorende loon. Het in het kader van een re-integratie gedurende arbeidsongeschiktheid verrichten van aangepaste arbeid tegen een lager loon, kan niet worden aangemerkt als overeengekomen arbeidsduur.

Feiten

De werkneemster is in 2003 bij het Ziekenhuis in dienst getreden in de functie van administratief medewerker neurologie. Later is zij de functie van medewerker CDM gaan vervullen

Verder lezen
Terug naar overzicht