Beroep op dwaling inzake omzetgarantie niet gehonoreerd


Van de toekomstige franchisenemer mag een kritische houding worden verwacht ten aanzien van de door de franchisegever verstrekte informatie omtrent toekomstige omzetten. Het is aan de franchisenemer om het concept daadwerkelijk te verkopen.

Horecaondernemer H sluit in mei 2014 voor 5 jaar een franchiseovereenkomst met T (ontwikkelaar van franchiseformules). Na 4 maanden wil H de overeenkomst beëindigen wegens tegenvallende resultaten. T gaat niet akkoord.
In december 2014 vernietigt H de overeenkomst met T wegens dwaling. De door T gegarandeerde omzetstijging blijkt bij lange na niet haalbaar. Als…

Verder lezen
Terug naar overzicht