Beroep op exoneratie is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar


Tekortkomingen die aan gerechtsdeurwaarder worden verweten, betreffen geen overschrijding van cruciale termijnen of veronachtzaming, als  gevolg waarvan een beroep op de exoneratie in de algemene voorwaarden van deurwaarder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Stichting S richt zich op verhuur in de sociale sector. In opdracht van S heeft gerechtsdeurwaarder A incassowerkzaamheden verricht. S constateert dat A een bedrag van € 72.775,66 aan geïncasseerde huurtermijnen en rente daarover nog niet aan S heeft uitgekeerd. S vordert daarop schadevergoeding van A wegens…

Verder lezen
Terug naar overzicht