Beroep op financieringsbeding door koper niet gehonoreerd


K heeft een woonhuis gekocht onder financieringsvoorbehoud; de koopprijs bedraagt ƒ 900.000. Hij doet een beroep op de ontbindende voorwaarde stellende dat hij de koopsom niet kan financieren. Hij heeft uitsluitend getracht financiering te verkrijgen op basis van zijn jaarsalaris van laatstelijk ƒ 180.000. V vordert nakoming van de koopovereenkomst en veroordeling van K om mee te werken aan het transport. Hij meent dat K ten onrechte zijn vermogen buiten beschouwing heeft gelaten bij het zoeken naar financiering.

Volgens de president van de Rechtbank brengt…

Verder lezen