Beroep op onbevoegde vertegenwoordiging niet gehonoreerd (2009.43.2007)


K stelt dat tussen hem en Regiobouw, vertegenwoordigd door Inproject, een koop-/aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen voor een vakantiewoning op het project ‘Resort Dunimar’. K vordert nakoming van die overeenkomst, subsidiair schadevergoeding van zowel Dunimar (voorheen Regiobouw) als van Inproject. 
Volgens de rechtbank blijkt uit de overgelegde correspondentie dat er een koop-/aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen door een aanbod en de aanvaarding daarvan (art. 6:217 lid 1 BW). Dat K onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht aannemen dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht