Beroep op wilsgebrek wegens geestelijke stoornis niet gehonoreerd (2001.27.2206)


Vordering tot nakoming van een koopovereenkomst inzake een winkel met woonhuis door de huurder die een eerste recht van koop heeft. De verkoper roept de nietigheid van de koopovereenkomst in met een beroep op art. 3:34 BW (geestelijke stoornis). De president in het kort geding verwerpt dit beroep. Volgens de president is niet aannemelijk geworden dat tussen partijen een andere dan een zakelijke relatie heeft bestaan en dat de huurder/koper op de hoogte was van de door verkoper gestelde geestelijke stoornis. Gesteld noch gebleken is…

Verder lezen