Beroepsaansprakelijkheid advocaat: wiens belangen worden gediend bij het optreden voor een commanditaire vennootschap?


Het gaat in deze zaak om een claim van een CV en haar commanditaire vennoten op advocatenkantoor Lexence. De claim is overgedragen aan een stichting, die een vordering indiende tegen Lexence. Aan de orde is onder meer de vraag of het belang van de CV mogelijk tegenstrijdig is met de belangen van de beherende respectievelijk stille vennoten, en of Lexence zich daarvan rekenschap heeft gegeven.

De CV was opgericht ten behoeve van een investering in onroerend goed: de realisering van een appartementencomplex te Warmond. Nadat de CV de

Verder lezen
Terug naar overzicht