Beroepschrift ten onrechte als tweede bezwaarschrift aangemerkt (1995.3208)


Na een tijdig bezwaarschrift is de aanslag van belanghebbende verminderd. Omdat hij de vermindering te laag vindt, dient hij een tweede bezwaarschrift in. De inspecteur moet dit doorzenden als zijnde een beroepschrift of belanghebbende erop wijzen dat hij zich tot het Hof moet wenden. Het bezwaarschrift dient te worden aangemerkt als beroepschrift dat tijdig is ingediend.

Hof Den Haag; 10 maart 1995; V-N 1995, blz. 1397

Verder lezen