Beroepsgronden en goede procesorde, ABRvS 29 oktober 2014, zaaknummer 201309934/1/R4


Behoudens in geschillen waar de wet anders bepaalt, kunnen ook na afloop van de beroepstermijn en, indien die termijn is gegeven, na de termijn als bedoeld in art. 6:6 Awb, nieuwe gronden worden ingediend, zij het dat die mogelijkheid wordt begrensd door de goede procesorde. Appellant heeft eerst ter zitting gronden aangevoerd over de milieueffecten van zijn bedrijf op de op het perceel te realiseren woning en de als gevolg van die woning gevreesde belemmering in zijn bedrijfsvoering. Appellant heeft geen feiten of omstandigheden gesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht