Beroepstermijn bij inschrijving uitspraak in openbare registers (2015.19.2006)


Ex art. 3:301 lid 2 BW moet hoger beroep, indien de rechter in eerste aanleg heeft bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte, op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen na het instellen van het rechtsmiddel worden ingeschreven in het in art. 433 Rv bedoelde register.

Het hof stelt vast dat het hoger beroep op 23 juli 2014 is ingesteld en dat de inschrijving daarvan in het rechtsmiddelenregister blijkens de overgelegde akte heeft plaatsgevonden op 31…

Verder lezen
Terug naar overzicht