Beroepsverbod via het tuchtrecht


Minister Schippers heeft in een brief van 2 december 2014 gereageerd op de aanbevelingen van de evaluatie van de Wet BIG. Dit rapport is in september 2013 verschenen. Minister Schippers overweegt om in de Wet BIG en dan specifiek binnen het tuchtrecht de mogelijkheid op te nemen dat een zorgverlener een beroepsverbod krijgt opgelegd. Nu kan een zorgverlener nadat hij door het tuchtrecht is doorgehaald in het BIG-register, en dus niet meer zelfstandig voorbehouden handelingen mag verrichten, nog wel in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde werken. Deze werkwijze wil Minister Schippers nu ook aanpakken.

Klik op de link om de Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie Wet BIG (2 december 2014) te lezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht