Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017 [Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:


Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2017 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 2,1.


Artikel 2

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur
Verder lezen
Terug naar overzicht