Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018 [Regeling treedt in werking op 01-01-2018]

[Regeling treedt in werking op 01-01-2018]DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,

Overwegende, dat het indexcijfer der CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 juni 2017 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 juni 2016;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:


Artikel 1 [Nog niet in werking]

Het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 wordt vastgesteld op 1,3%.


Artikel 2 [Nog niet in werking]

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten.


Artikel 3 [Nog niet in werking]

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2018. Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2018.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff
Verder lezen
Terug naar overzicht