Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap (2009.11.2003)


De belastingdienst heeft ter zake van belastingschulden van de man ondermeer beslag gelegd op een tweetal onroerende zaken behorend tot een eenvoudige gemeenschap waarvan de man eigenaar is tezamen met zijn echtgenote. De echtgenoten verzoeken opheffing van de beslagen omdat volgens hen de belastingdienst slechts beslag had mogen leggen op het aandeel van de man. De Hoge Raad (19 december 2008, LJN BG1816) herhaalt zijn beslissing van 30 maart 2001, NJ 2002, 380, dat inderdaad specificatie noodzakelijk is: men moet weten op welk vermogensrecht van de…

Verder lezen