Besluit beperking openbaarheid – Bureau Certificatie [Tekst geldig vanaf 07-10-2017]

[Tekst geldig vanaf 07-10-2017]De Nederlandsche Bank NV te Amsterdam

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 2 mei 2017 met kenmerk 1169333

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het Archief van de Nederlandsche Bank N.V., Bureau Certificatie, 1946–1966


Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

17587

2034

17588

2034

17589

2034

17590

2034

17591

2034

17592

2034

17593

2034

17678

2047

17679

2047

17680

2047

17681

2047

17682

2047

17683

2047

17684

2047

17685

2047

17686

2047

17687

2047

17688

2047

17689

2047

17690

2047

17691

2047

17692

2047

17693

2047

17694

2047

17695

2047

17696

2047

17697

2047

17698

2047

17699

2047

17700

2047

17701

2047

17702

2047

17703

2047

17704

2047

17705

2047

17706

2047

17707

2047

17708

2047

17709

2047

17710

2047

17711

2047

17712

2047

17713

2047

17714

2047

17715

2047

17716

2047

17717

2047

17718

2047

17719

2047

17762

2027

17771

2024

17915

2024

17916

2024

17936

2030

17937

2030

17938

2030

17939

2030

17940

2030

17941

2030

17942

2030

17943

2030

17944

2030

17945

2030

17946

2030

17947

2030

17948

2030

17949

2030

17950

2030

17951

2030

17952

2030

17953

2030

17954

2030

17955

2030

17956

2030

17978

2029

17991

2024

17992

2023

17997

2039

17998

2039

17999

2039

18000

2034

18001

2029

18002

2039

18003

2034

18004

2038

18005

2029

18006

2035

18007

2039

18008

2036

18009

2036

18010

2035

18011

2035

18012

2031

18013

2039

18014

2036

18015

2040

18016

2034

18017

2037

18018

2035

18019

2037

18020

2040

18021

2041

18022

2036

18023

2035

18024

2038

18025

2040

18026

2039

18027

2035

18028

2040

18029

2035

18030

2040

18031

2035

18032

2035

18033

2039

18034

2040

18035

2041

18036

2035

18037

2035


Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.


Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.


Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het Archief van de Nederlandsche Bank N.V., Bureau Certificatie, 1946–1966’.

De Nederlandsche Bank N.V.
M.A. Deurloo
Verder lezen
Terug naar overzicht