Besluit dierlijke producten gewijzigd


Door een uitbreiding van een bestaande regel en de toevoeging van een nieuwe in het Besluit dierlijke producten kan de minister nu enerzijds vaststellen wat wordt verstaan onder ‘kleine hoeveelheden’, zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid van Verordening (EG) 853/2004 voor wat betreft de levering van kleine hoeveelheden vlees aan consumenten.

Anderzijds kan de minister, bij het nog steeds ontbreken van Europese regels, nu weer specifieke huisvestingsvoorschriften en dierhouderijpraktijken in verband met de biologische productie van jonge opfokhennen vaststellen. Deze regel was in 2014 geschrapt uit artikel 7 van de Landbouwkwaliteitswet in afwachting van Europese regels in Verordening (EG) 889/2008.


Staatsblad 2016, 104
Besluit van 12 maart 2016, houdende wijziging van het Besluit dierlijke producten in verband met het voorzien in grondslagen voor het vaststellen van ministeriële regels over de levering van vlees en over de biologische productie van opfokhennen

Verder lezen
Terug naar overzicht