Besluit hogere geluidsgrenswaarden en systematiek saneringsprogramma gericht op 55 dB(A)


Bij besluit van 23 juni 2003 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel van de te saneren woningen vanwege het industrieterrein "Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport". Bij afzonderlijk besluit van 23 juni 2003 zijn saneringsmaatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting. Bij besluit van 28 maart 2014 heeft de staatssecretaris onder meer het door appellant en anderen hiertegen gemaakte bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard en de…

Verder lezen
Terug naar overzicht