Besluit inzake fondswerving en omzetbelasting (1999.35.3351)


Non-profitorganisaties die prestaties verrichten die voortvloeien uit activiteiten ter verkrijging van financiële steun (fondswerving), zoals het maken van reclame voor ondernemers, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling in de omzetbelasting (art. 11.1.v Wet OB). In het onderhavige besluit geeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht van de regelingen die gelden voor fondswerving. Het besluit bevat onder meer regelingen voor steunstichtingen en koepelorganisaties.

Ministerie van Financiën; 4 augustus 1999; nr VB99/1303

V-N 1999…

Verder lezen