Besluit inzake levering en verhuur van onroerende zaken


Op 14 juli 2009 heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit in het leven geroepen dat een actualisering betreft van alle voorgaande besluiten ter zake van de levering van onroerende zaken en de verhuur van onroerende zaken. Het besluit bevat eveneens richtlijnen over de interpretatie van verscheidene begrippen en de ter zake geldende jurisprudentie. De richtlijnen met betrekking tot de aftrek van omzetbelasting bij levering en verhuur van onroerende zaken zullen in een apart besluit worden opgenomen.

Besluit van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M

Verder lezen
Terug naar overzicht