Naar de inhoud

Besluit machtiging voor secretarissen veterinair tuchtcollege, veterinair beroepscollege en griffier Centrale Grondkamer inzake prestatieverklaring vergoedingen [Tekst geldig vanaf 18-03-2016]

[Tekst geldig vanaf 18-03-2016 tot 16-11-2017]
[Regeling ingetrokken per 16-11-2017]

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

Artikel 1

Aan de secretaris van het veterinair tuchtcollege wordt machtiging verleend voor de afgifte van een prestatieverklaring ten aanzien van de declaraties:

  1. inzake de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van het veterinair tuchtcollege;

  2. inzake de reis- en verblijfskosten van de voorzitter en de leden van het veterinair tuchtcollege.

Artikel 2

Aan de secretaris van het veterinair beroepscollege wordt machtiging verleend voor de afgifte van een prestatieverklaring ten aanzien van de declaraties:

  1. inzake de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van het veterinair beroepscollege;

  2. inzake de reis- en verblijfskosten van de voorzitter en de leden van het veterinair beroepscollege.

Artikel 3

Aan de griffier van de Centrale Grondkamer wordt machtiging verleend voor de afgifte van een prestatieverklaring ten aanzien van de declaraties:

  1. inzake de vergoeding voor de werkzaamheden van de leden, deskundige leden en de plaatsvervangende deskundige leden van de Centrale Grondkamer;

  2. inzake de reis- en verblijfskosten van de leden, deskundige leden en plaatsvervangende deskundige leden van de Centrale Grondkamer.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze machtiging zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 maart 2016

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:
E.P. Nas
directeur Wetgeving en Juridische Zaken