Besluit over belastbaar feit in de overdrachtsbelasting


Wet BRV

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting samengevoegd en geactualiseerd. De meeste onderdelen van het nieuwe besluit bevatten al eerder gepubliceerd beleid waarmee geen wijziging wordt beoogd. Op een aantal punten is echter sprake van een vernieuwing.

Zo is ondermeer goedkeurend beleid opgenomen voor de situatie waarin een herverkaveling plaatsvindt na ontbinding van een huwelijksgemeenschap of verkrijging krachtens erfrecht, terwijl verdeling van de huwelijksgemeenschap of nalatenschap nog niet heeft plaatsgevonden. Bij de verdeling na herverkaveling kan dan onder voorwaarden toch een beroep worden gedaan op de bepaling van art. 3, lid 1, onderdeel b, WBR met als gevolg dat geen sprake is van een verkrijging voor de overdrachtsbelasting.

Voor wat de certificering van aandelen in een onroerendezaaklichaam betreft is goedgekeurd dat alle aandelen in het onroerende zaak lichaam kunnen worden ondergebracht in één administratiekantoor per aandeelhouder. Voor decertificering is in het besluit expliciet tot uitdrukking gebracht dat heffing van overdrachtsbelasting alleen dan achterwege kan blijven wanneer alle certificaten bij de omwisseling betrokken zijn, iets waarover onder het oude besluit mogelijk twijfel kon bestaan.

MvF:BLKB2011/137M, dd.29-06-2011

Verder lezen
Terug naar overzicht