Besluit tot opheffing functiecategorie is niet redelijk, want strijdig met de bescherming bij overgang van onderneming


In het algemeen wordt aangenomen dat een subsidievermindering aanleiding kan geven om tot een reorganisatie over te gaan en arbeidsplaatsen op te heffen. Het wettelijk erkende kenniscentrum KBB krijgt te maken met een subsidievermindering van 40%, waarna haar taken op termijn overgaan naar een nieuwe centrale organisatie. De kantonrechter oordeelt dat KBB niet een hele functiecategorie mag opheffen. De wens van de OR om te zorgen voor een ‘schone overgang’ naar SBB, is in de beoordeling van de kantonrechter in strijd met de bescherming die werknemers in verband…

Verder lezen
Terug naar overzicht