Naar de inhoud

Besluit van 10 oktober 2016 tot wijziging van het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016

Leeswijzer

Het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016 geldt tot 1 januari 2017, maar, omdat ernaar wordt gestreefd om per 1 januari 2018 een nieuwe bekostigingssystematiek goab in te voeren, is in afwachting daarvan, de oude bekostigingssystematiek met één jaar verlengd.

Sinds het kalenderjaar 2011 ontvangen gemeenten een specifieke uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). Oorspronkelijk gold een looptijd van 4 jaar voor het Besluit. Inmiddels is de regeling twee keer verlengd (Stb. 2013, 442 en Stb. 2015, 391). In afwachting van de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek, is de oude bekostigingssystematiek nu opnieuw met één jaar verlengd.

Het besluit van 10 oktober 2016 regelt daarom:

1. opnieuw een verlenging tot 1 januari 2018 van de tot nu toe geldende duur van de specifieke uitkering (met een gewijzigde formule) en de aanvullende specifieke uitkering aan de gemeenten, genoemd in bijlage A bij het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016,

2. een aanvullende specifieke uitkering voor andere gemeenten dan de gemeenten, genoemd in de bijlagen A en B bij dat besluit, en

3. een aanvullende specifieke uitkering voor gemeenten anders dan de gemeenten, genoemd in bijlage A bij dat besluit.

Inwerkingtreding: 29 oktober 2016

Vindplaats: Staatsblad 2016, 387.