Naar de inhoud

Besluit vaststelling subsidieplafonds 2017 en meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020 [Tekst geldig vanaf 30-12-2016]

[Tekst geldig vanaf 30-12-2016 tot 01-01-2018]

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 7 van het Algemeen Reglement, artikel 4 van het Deelreglement Suppletie, artikel 4 van het Deelreglement Ontwikkeling, artikelen 15 en 18 van het Deelreglement Distributie en artikelen 11 en 12 van het Deelreglement Filmactiviteiten;

Besluit: FB160040

Artikel I

Het subsidieplafond van het Deelreglement Suppletie voor het kalenderjaar 2017 is € 3.500.000,– (zegge: drieënhalf miljoen euro)

Artikel II

Het subsidieplafond van het Deelreglement Ontwikkeling voor het kalenderjaar 2017 ten behoeve van slatefunding is € 565.000,– (zegge: vijfhonderdvijfenzestig duizend euro)

Artikel III

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2017 ten behoeve van de internationale distributie is € 150.000,– (zegge: eenhonderdenvijftig duizend euro).

Artikel IV

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2017 ten behoeve van de bioscoopuitbreng buitenlandse arthouse film in Nederland is € 250.000,– (zegge: tweehonderdenvijftig duizend euro) voor slate funding.

Artikel V

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor het kalenderjaar 2017 ten behoeve van de projectsubsidie filmfestival is € 300.000,– (zegge: driehonderdduizend euro).

Artikel VI

Het subsidieplafond van het Deelreglement Filmactiviteiten voor de meerjarige activiteitensubsidie filmfestivals 2017–2020 is € 275.000,– (zegge: tweehonderdenvijfenzeventig duizend euro) op jaarbasis.

Artikel VI

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 16 december 2016

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

D. Boonekamp
Directeur/Bestuurder