Bestemmingsplan en aanwijzing als transformatiegebied in PRV vormt geen aanwijzing van een locatie voor stedelijke ontwikkeling ex artikel 3.1.6, lid 3 Bro


Bij besluit van 19 november 2015 heeft de raad van de gemeente Muiden, thans Gooise Meren, het bestemmingsplan "De Krijgsman" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het terrein van de voormalige kruitfabriek ten westen van de bestaande kern Muiden. Die fabriek is in 1702 ter plaatse gevestigd onder de naam "De Krijgsman" en is later hernoemd tot Koninklijke Nederlandse Springstoffenfabriek (KNSF). In 2004 zijn de bedrijfsactiviteiten beëindigd. Het plangebied meet van…

Verder lezen
Terug naar overzicht