Bestemmingsplan en afwijken van algemene regels provinciale verordening door proactieve aanwijzing is niet mogelijk


Bij besluit van 28 oktober 2014 hebben GS van Noord-Brabant besloten de raad van de gemeente Woensdrecht een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 4.2, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) om een bestemmingsplan vast te stellen ten behoeve van de plaatsing van ten minste vijf windturbines - het Windpark Kabeljauwbeek - binnen het in de aanwijzing aangegeven gebied in de gemeente Woensdrecht overeenkomstig de bij de aanwijzing gegeven voorschriften (hierna: de proactieve aanwijzing). Bij besluit van 6 november 2014…

Verder lezen
Terug naar overzicht