Bestemmingsplan en bebouwing voor dagrecreatie is geen nieuwe verstedelijking


Bij besluit van 12 juni 2013 heeft de raad van de gemeente Texel het bestemmingsplan "Buitengebied Texel 2013" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

De vereniging 10 voor Texel en de vereniging Landschapszorg Texel richten zich tegen het plandeel met de bestemming "Bos" voor het perceel aan de Boodtlaan 57 te De Koog. Zij betogen dat het plan ten onrechte voorziet in een uitbreiding van de mogelijkheden tot het oprichten van gebouwen en andere bouwwerken binnen deze bestemming ten opzichte van het voorgaande…

Verder lezen
Terug naar overzicht