Bestemmingsplan en beleidsvrijheid raad inzake diersoorten en dieraantallen


Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de raad van de gemeente Bladel het bestemmingsplan "Buitengebied Bladel 2014, 1e herziening", vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellante sub 4, die een varkenshouderij exploiteert op het perceel [locatie 7] te Bladel, heeft onder meer betoogd dat de raad wederom geen rekening heeft gehouden met zijn concrete initiatief, namelijk de aanvraag om omgevingsvergunning van maart 2013 voor de activiteit bouwen en het aspect milieu, die in de uitspraak van de Afdeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht