Bestemmingsplan en bestaande situatie in strijd met Activiteitenbesluit milieubeheer waardoor bestemming niet kan voortbestaan


Bij besluit van 25 september 2013 heeft de raad van de gemeente Baarn het bestemmingsplan "Baarn Noord" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Stedin en Gasunie richten zich tegen het als zodanig bestemmen van zowel wooncomplex "De Wiekslag" aan de Professor Krabbelaan 50-52 als het naastgelegen gasontvangstation aan de Drakenburgerweg te Baarn. Zij betogen dat het op korte afstand naast elkaar bestemmen van het wooncomplex en het gasontvangstation niet strekt tot een goede ruimtelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht