Bestemmingsplan en drempel relativiteit bij beroep concurrent op artikel 3.1.6 lid 2 Bro


Bij besluit van 13 maart 2014 heeft de raad van de gemeente Wijchen het bestemmingsplan "Thermen Berendonck" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

GNMF en IVN Rijk betogen dat het plan in strijd met artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is vastgesteld. Zij stellen dat de raad met het aan het plan ten grondslag gelegde onderzoek zoals opgenomen in het rapport "Thermen Berendonck Ladder voor duurzame verstedelijking" van Van Spronsen…

Verder lezen
Terug naar overzicht