Bestemmingsplan en geurhinder beoordelen per individuele woning


Bij besluit van 3 september 2015 heeft de raad van de gemeente Kampen het bestemmingsplan "[locatie 1] IJsselmuiden 2015" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.a

Appellant betoogt onder meer dat vanwege de door zijn veehouderij veroorzaakte geurhinder ter plaatse van de in het plan voorziene woningen geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en dat hij door de voorziene woningen in zijn bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden wordt beperkt. Verder zal de voorziene woningbouw deel gaan uitmaken van een concentratie van woningen binnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht