Bestemmingsplan en nader afwegingsmoment in beginsel niet toegestaan


Bij besluit van 24 juni 2015 heeft de raad van de gemeente Naarden het bestemmingsplan "Stork-locatie" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant sub 2 kan zich niet verenigen met het plandeel met de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" en de aanduiding "specifieke vorm van verkeer - voorwaardelijke verplichting" en het plandeel met de bestemming "Maatschappelijk" en de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - voorwaardelijke verplichting" voor zover het de daarbij behorende artikelen 4, lid 4…

Verder lezen
Terug naar overzicht