Bestemmingsplan en niet als zodanig bestemmen van woonwagenstandplaatsen


Bij besluit van 16 juni 2016 heeft de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert het bestemmingsplan "Mill-West 2016" gewijzigd vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Het plan heeft onder meer betrekking op de percelen [locaties] te Mill. In het vorige bestemmingsplan "Mill-West" waren hier zes woonwagenstandplaatsen als zodanig bestemd. Het voorliggende plan staat alleen aan de [locatie] nog een woonwagenstandplaats bij recht toe. Op de percelen [locaties] is de…

Verder lezen
Terug naar overzicht