Bestemmingsplan en nieuwe stedelijke ontwikkeling (mestvergistingsinstallatie)


Bij besluit van 9 juli 2015, nr. 31699, heeft de raad van de gemeente Ede het bestemmingsplan "Agrarisch Buitengebied omgeving Otterloseweg 54-56 te Wekerom" vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant sub 1 en appellant sub 2 en anderen voeren aan dat het plan is vastgesteld in strijd met artikel 3.1.6, lid 2, onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro). Zij betogen dat het plan voorziet in een nieuwe…

Verder lezen
Terug naar overzicht