Bestemmingsplan en onvoldoende motivering bouw loods en opslag goederen


Bij besluit van 28 september 2016 heeft de raad van de gemeente Rucphen het bestemmingsplan "[locatie 1] te Rucphen" gewijzigd vastgesteld. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Met het plan wordt het bestaande hoveniersbedrijf van [belanghebbende] aan de [locatie 1] als zodanig bestemd. Voorts wordt voorzien in de bouw van een loods ten behoeve van dit bedrijf en wordt de woning op het perceel bestemd als bedrijfswoning.

Appellant sub 2 is eigenaar van het perceel, kadastraal bekend P 369

Verder lezen
Terug naar overzicht